Healing Is Een Delicaat Process Van Loslaten En Het Aanvaarden Van Waar Je Jezelf Bevindt Op Jouw Uniek Levenspad Op Dit Moment

Healing

Beschrijving/Description:

Heling is het process van herstelling op de gezondheid van een ongebalanceerd , ziek of beschadigd deel van het menselijk lichaam.

Chakras worden terug uitgelijnd zoals ze behoren te zijn.

In dit soort behandelingworden er verschillende alternatieve technieken gebruikt waaronder Smudging, Sound healing en muziek , Singing Bowls of andere instrumenten, Reiki, Chrystal therapie and Therapeutische kaarten.

Healing is the process of the restoration of health from an unbalanced, diseased or damaged part of the human body.

Chakras will be realigned as they are meant to be.

In this type of therapy all or some of the following alternative methods are used…..

Smudging, Sound healing and Music, Singing Bowls or other instruments, Reiki, Chrystal therapy and Therapeutic Cards.

Smudging:

Smudging wordt al eeuwen gebruikt in verschillende culturen, maar vooral gekend van bij de Indiaanse culturen.

Dit bestrijd negatieve energie, zuiverend, en helpt je als nieuw te kunnen beginnen.

Smudging is een oude ceremoniele techniek door gebruik van sacrale planten, zoals salie of santos hout om zo door middel van de rook de ruimte te zegenen en te zuiveren.

Smudging has been used by all types of cultures, but the best known are the Indian cultures.

This can help combat negativity, clear the energy in your field, and help you start anew.

Smudging is an ancient ceremony in which you burn sacred plants, such as sage or sacred wood to allow the smoke to clear and bless a space.

smu

Sound Healing:

Alles is energie en gebaseerd op een eigen unieke en verschillende frequentie. Alle dingen in de natuur vibreren op geluid, licht en kleur. geluids frequenties hebben een effect op alles rondom ons. De juiste vibrerende ferquentie kan een lichaam helen en weer in balans helpen brengen.

Sound healing is het gebruik van geluid om baland te brengen in het lichaam, Deze geluids frequenties zijn gebaseerd op het geloof dat het lichaam niet enkel vaste materie is. Het ziektebeeld bewijst dat het lichaam ergens niet vibreerd op de juiste golflengte of frequentie.

Everything is made up of energy at its own unique and various frequencies. All things in nature vibrate to sound, light and color. Sound frequencies effect everything about us. The correct vibrational frequencies can be used to heal and balance our bodies.

Sound healing is the practice of using sound to realize and correct imbalances in the body. Sound healing works on the belief that the human body is not solid. Rather it is energy that is held together by sound. Any disease therefore indicates that some sound has gone out of tune.

Collage of human head, digits and various abstract elements on the subject of artificial intelligence, modern science, computer technology and human and artificial mind

Reiki:

Reiki is een oeroud medicijn ontworpen door de Japanse monnik Mikao Usui in 1922.

Sinds zijn origine in Japan , wordt Reiki toegepast door verschillende culturen over de hele wereld. Reiki is de techniek, door sommige handoplegging genoemd, in combinatie met het gebruik van symbolen., waarbij de “universele energie” word doorgegeven door de handpalmen om zo genezing van het lichaam te bevorderen.

Het is een Japanse techniek voor stress vermindering en relaxatie om heling te bevorderen. Het wordt toegepast door middel van “hand oplegging” en is gebaseerd op het idee dat de “levens energie” dat door ons stroomt, ervoor zorgt dat wij leven.

Als iemand zijn levens energie laag is, dan zijn wij meer geneigd om stress te krijgen en ziek te worden, en als ze hoog is, dan zijn we gemakkelijker vrolijk en gezond.

Waar intentie naartoe gaat daar stroomt de energie vloeiend.

Reiki an ancient medicine developed in 1922 by Japanese Buddhist Mikao Usui.

Since originating in Japan, Reiki has been adapted into varying cultural traditions across the world. Reiki is the use of a technique some call palm healing or hands-on healing using sacred symbols, by which a “universal energy” is transferred through the palms from me to you in order to encourage healing.

It is a Japanese technique for stress reduction and relaxation that also promotes healing. It is administered by “laying on hands” and is based on the idea that an unseen “life force energy” flows through us and is what causes us to be alive.

If one’s “life force energy” is low, then we are more likely to get sick or feel stress, and if it is high, we are more capable of being happy and healthy.

Where intention goes energy flows.

hands-and-light

Chrystal Therapy:

Chrystallen worden al sinds eeuwen gebruikt als superstitie, medicijn uit de oudheid maar vooral door de adel voor zijn schoonheid.

Dit is een alternatieve medicinale techniek waar chrystallen en andere minerale stenen worden gebruikt om ons te beschermen tegen ziekte en andere ongemakken. Chrystallen dienen als een soort transport systeem om positieve, helende energie in het lichaam te sturen waar de zieke negatieve energie word begeleid om het lichaam te verlaten.

Elke steen of Chrystal heeft zijn eigen frequentie, vibratie en schoonheid.

Chrystals have been used for centuries as superstition, as ancient medicine but mostly by royalty known for its beauty.

This is an alternative medical technique in which crystals and other stones are used to cure ailments and protect against disease. Crystals act as conduits for healing allowing positive, healing energy to flow into the body as negative, disease-causing energy flows out.

Each Chrystal with its own frequency, vibration and beauty.

c

Therapeutische Kaarten/Therapeutic Cards:

Verschillende Kaarten of Therapeutische kaarten kunnen gebruikt worden om te demonstreren hoe je je voelt of om een emotionele toestand te beschrijven ook als het onderwerp niet altijd even gemakkelijk is om over te babbelen.

Soms spreken beelder duidelijker dan woorden.

Different types of therapeutic cards can be used to demonstrate how you feel or to describe an emotion that is not so easy to talk about.

Sometimes pictures speak louder than words.

Tijd/Time: 90 minuten inclusief intake/90 minutes including intake.

Prijs/Price: 70,- €

Prijs voor een enkele kaartlegging/ Price for solitary card reading: 35,- € ( ongeveer 45 minuten/ approximately 45 minutes)

healing

Namasté <3

Maak Een Feel Good Healing Afspraak .